Alba-Trezor | Villamos Biztonságtechnikai Mûszaki és Mérnöki Szolgáltató Kft.
 

MEGVILÁGÍTÁS MÉRÉS

A "munkahelyi fény- és megvilágítás mérés; MSZ EN 13201 sz. szerinti fénytechnikai jellemzõk mérése" tevékenységet a 100-69/2006. számon bejegyzett egészségügyi szakértõi jogosultság alapján végezzük.

A világítástechnikai jellemzõket ellenõrizni kell:
- az újonnan létesített vagy a felújított világítási berendezések átadás-átvétele során,
- a meglévõ világítási berendezések idõszakos felülvizsgálata során,
- a rendkívüli eseményt (balesetet, kvázibalesetet, anyagi kárt) követõen, ha feltételezhetõ világítási jellemzõ(k) és/vagy a világítási berendezés közrehatása,
- a különbözõ világítási berendezések világítási célú összehasonlításakor.

A megvilágítás méréséhez az MSZ 6240-1..4 és az MSZ EN 12464-1:2003 szabvány  tartalmaz elõírásokat.