Alba-Trezor | Villamos Biztonságtechnikai Mûszaki és Mérnöki Szolgáltató Kft.
 

TÛZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATOK

Felülvizsgálatok elvégeztetése a létesítmény üzemeltetõjének kötelezettsége!

Erõsáramú berendezések (Tûzvédelmi) szabványossági felülvizsgálatának gyakoriságát a BM 28/2011. IX.6. rendelet határozza meg.

A és B tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és szabadtereken legalább 3 évenként.

C tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és szabadtereken legalább 6 évenként.

D és E tûzveszélyességi osztályba tartozó helyiségekben, és szabadiereken legalább 9 évenként.

Erõsáramú berendezések felülvizsgálatát jogszabályok írják elõ. A felülvizsgálatok gyakoriságát az épületben és szabadtéren folytatott tevékenységek, tárolt anyagok, tûzveszélyességi jellemzõi (",A"..."E") alapján különbözõ idõszakonként kell elvégezni. A villamos berendezéseket elsõ alkalommal az elkészülésük után kell ellenõrizni. Ez lehet új kivitelezés, felújítás, bõvítés, de minden esetben e felülvizsgálat a kiviteli munkák befejezõ része. A villamos berendezéseket üzembevételük után idõszakonként még a látszólag hibátlan állapotot is ellenõrizni kell. Ezen felülvizsgálatok elvégeztetése az üzemeltetõ hatáskörére tartozik, amit köteles az Országos Tûzrendészeti Szabályzatban elõírt rendszerességgel elvégeztetni. A felülvizsgálatok célja a villamos berendezések által okozott tûzveszély, robbanásveszély, balesetveszély kivédése. A felülvizsgálatnak azt kell megállapítani, hogy a villamos berendezés megfelel-e az oda vonatkozó szabványoknak, jogszabályoknak. Nem okoz-e tüzet, balesetveszélyt, milyen hibák, hiányosságok vannak, hogyan kell azokat javítani. Meg kell jegyeznünk, hogy a felülvizsgáló nem hatóság; az idõszakos felülvizsgálatok célja nem a felelõsség felvetése, a felelõsök megkeresése, hanem mindig csak a veszélyt okozó hibák kimutatása és javításuk elõkészítése. Ebben a munkában a felülvizsgáló szolgáltatást végzõ partnere a megrendelõnek (üzemeltetõnek), aki nem utasítja a megrendelõt, hanem szakszerû útmutatást ad neki az esetleges hibák javításáról.

A felülvizsgálónak általában csak a létesítmény felülvizsgálata, hálózatok ellenõrzése, beépített berendezések vizsgálata és a létesítésre vonatkozó szabványok, jogszabályok betartásának ellenõrzése a feladata. Ezen túlmenõen a gyártmányok állapotát, a nem megfelelõ karbantartást, hiányosságokat, átalakításokat is vizsgálnia kell. A berendezések felülvizsgálója sok szempontból könnyebb helyzetben van mint a szabályok alkotója vagy a berendezés tervezõje, mert a konkrét berendezést látja többéves használat után. Ezért a felülvizsgáló ténylegesen elbírálhatja, hogy indokolt lehet-e az elõírásokon túlmenõen valamilyen többletvédelem alkalmazása. Mint már említettük a felülvizsgáló nem hatóság, nem írhat elõ, csak javasolhat. A villamos berendezések ellenõrzése élet és vagyonvédelmi célú, feltáró vizsgálat. Célja a hibák, hiányosságok feltárása, villamos berendezések épségének, üzembiztosságának minõsítése, lehetõséget biztosítva a hibák, hiányosságok javítására, ezzel megóvva kollégáink, családtagjaink testi épségét, nem beszélve az anyagi kárról, amit egy meghibásodott berendezés okozhat.

Abban az esetben, ha nem ismeri az épület villamos hálózatának állapotát, mert most vette használatba, nincs tisztába annak állapotáról, terhelhetõségérõl, egy felülvizsgálattal ezekre a kérdésekre is választ kaphat.