Alba-Trezor | Villamos Biztonságtechnikai Műszaki és Mérnöki Szolgáltató Kft.
 
 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Az ÖTM 9/2008. II.22. rendelet villamos és villámvédelmi berendezésekkel kapcsolatos előírásai:

Letöltés OTSZ 3.sz. melléklet: Villamos és villámvédelmi berendezések
 
A Tűzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény) 19. § (1) szerint:

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük".

Letöltés Részletek letöltése>>

 

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat [35/1996. (XII. 29.) BM rendelet] 57. § (1) szerint:

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat [35/1996. (XII. 29.) BM rendelet] 57. § (1) szerint:
A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülőegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülőegységnél) az épület tulajdonosa, kezelője, közös képviselője, intéző bizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tűzvédelmi használati szabályokat, előírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tűzvédelmi eszközök használatára vonatkozó előírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetéséről, megtartásáról és megtartatásáról.

Letöltés Részletek letöltése>>
 
Határozat a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről (3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet) szerint:
Letöltés Részletek letöltése>>

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjéről:
Letöltés Részletek letöltése>>

A villámvédelemmel kapcsolatos alapvető ismeretek:
Letöltés Részletek letöltése>>

Az egyenlő potenciálra hozás hálózatának kialakítása:
Letöltés Részletek letöltése>>

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról:
Letöltés Részletek letöltése>>

Közforgalmú területek mesterséges világításával kapcsolatos meghatározások, alapelvek
43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet szerint:
Letöltés Részletek letöltése>>

Közforgalmú területek mesterséges világításával kpacsolatos világítástechnikai előírások MSZ 20194-1 szerint:
Letöltés Részletek letöltése>>

Közforgalmú területek mesterséges világításával kapcsolatos különleges világítási esetek MSZ 20194-3:
Letöltés Részletek letöltése>>

Közforgalmú területek mesterséges világítása. A világítási jellemzők ellenőrzésével kapcsolatos tudnivalók MSZ 20194-4 szerint:

Letöltés Részletek letöltése>>

Épületek villamos berendezéseinek létesítése MSZ 2364-410 szerint:
Letöltés Részletek letöltése>>

Ívhegesztő berendezések MSZ EN 60974-1:1998+A1 alapján:
Letöltés Részletek letöltése>>

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001):
Letöltés Részletek letöltése>>

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeiről:
Letöltés Részletek letöltése>>

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmű Műszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetéséről:
Letöltés Részletek letöltése>>