Alba-Trezor | Villamos Biztonságtechnikai Mûszaki és Mérnöki Szolgáltató Kft.
 

JOGSZABÁLYI HÁTTÉR

Az ÖTM 9/2008. II.22. rendelet villamos és villámvédelmi berendezésekkel kapcsolatos elõírásai:

Letöltés OTSZ 3.sz. melléklet: Villamos és villámvédelmi berendezések
A Tûzvédelmi törvény (1996. évi XXXI. törvény) 19. § (1) szerint:

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevõ családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt mûködtetnek, illetve a fokozottan tûz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és kereskedelmi szálláshelyeken tûzvédelmi szabályzatot kell készíteniük".

Letöltés Részletek letöltése>>

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat [35/1996. (XII. 29.) BM rendelet] 57. § (1) szerint:

Az Országos Tûzvédelmi Szabályzat [35/1996. (XII. 29.) BM rendelet] 57. § (1) szerint:
A kétszintesnél magasabb és tíznél több lakást (üdülõegységet) magában foglaló lakóegységnél (üdülõegységnél) az épület tulajdonosa, kezelõje, közös képviselõje, intézõ bizottság elnöke, használója írásban köteles kidolgozni az épületre vonatkozó tûzvédelmi használati szabályokat, elõírásokat, a lakók riasztásának, a menekülésnek a lehetséges módozatait, a felszerelt tûzvédelmi eszközök használatára vonatkozó elõírásokat, valamint köteles gondoskodni ezek megismertetésérõl, megtartásáról és megtartatásáról.

Letöltés Részletek letöltése>>
Határozat a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl (3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet) szerint:
Letöltés Részletek letöltése>>

3/2002. (II. 8.) SzCsM-EüM együttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi követelményeinek minimális szintjérõl:
Letöltés Részletek letöltése>>

A villámvédelemmel kapcsolatos alapvetõ ismeretek:
Letöltés Részletek letöltése>>

Az egyenlõ potenciálra hozás hálózatának kialakítása:
Letöltés Részletek letöltése>>

31/1994. (XI. 10.) IKM rendelet Hegesztési Biztonsági Szabályzat kiadásáról:
Letöltés Részletek letöltése>>

Közforgalmú területek mesterséges világításával kapcsolatos meghatározások, alapelvek
43/1999. (VIII. 4.) GM rendelet szerint:
Letöltés Részletek letöltése>>

Közforgalmú területek mesterséges világításával kpacsolatos világítástechnikai elõírások MSZ 20194-1 szerint:
Letöltés Részletek letöltése>>

Közforgalmú területek mesterséges világításával kapcsolatos különleges világítási esetek MSZ 20194-3:
Letöltés Részletek letöltése>>

Közforgalmú területek mesterséges világítása. A világítási jellemzõk ellenõrzésével kapcsolatos tudnivalók MSZ 20194-4 szerint:

Letöltés Részletek letöltése>>

Épületek villamos berendezéseinek létesítése MSZ 2364-410 szerint:
Letöltés Részletek letöltése>>

Ívhegesztõ berendezések MSZ EN 60974-1:1998+A1 alapján:
Letöltés Részletek letöltése>>

Áramütés elleni védelem. A villamos berendezésekre és a villamos szerkezetekre vonatkozó közös szempontok (IEC 61140:2001):
Letöltés Részletek letöltése>>

3/2003. (III. 11.) FMM-ESzCsM együttes rendelet a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levõ munkahelyek minimális munkavédelmi követelményeirõl:
Letöltés Részletek letöltése>>

8/2001. (III. 30.) GM rendelet a Villamosmû Mûszaki-Biztonsági Követelményei Szabályzat hatályba léptetésérõl:
Letöltés Részletek letöltése>>